Dotace:

Rok 2023

Tábor

Dne 29. 11. 2022 byla podána žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu města Tábora v dotačním programu DT 2 ML Program na podporu jednorázových akcí, zaměřených na děti a mládež pro rok 2023, o finanční příspěvek 40.000,-Kč na Letní tábor Dražičky.

Závěr:

V termínu 2. - 15. 7. 2023 se uskutečnil letní tábor v Dražičkách. Akce byla podpořena z dotace Města Tábor, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, z podpory projektu DT_2_ML Program na podporu jednorázových akcí, zaměřených na děti a mládež za rok 2023, ve výši 20.000,-Kč. Finanční příspěvek byl použit na nákup služeb letního tábora (pronájem, vstupy a služby LT).

Děkujeme za finanční podporu výše uvedeného projektu.

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Dne 15.1. 2022 byla podána žádost na Jihočeský kraj České Budějovice, o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2023, z dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu) v opatření č. 1: Rekonstrukce, opravy a obnova kluboven a základen, o finanční příspěvek ve výši 165.000,-Kč na nákup materiálu a služeb.

Závěr:

Projekt s reg. číslem 415-01-008/23 s názvem "Neinvestice = oprava táborové základny Dražičky" byl podpořen z dotace Jihočeského Krajského úřadu v Českých Budějovicích, z dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1.výzva pro rok 2023 v opatření č. 1: Rekonstrukce, opravy a obnova kluboven a základen, v celkové výši 60.000,-Kč. Finanční příspěvek byl použit na nákup materiálu (podsadových stanů a dřeva na podlážky, stanových celt a krytiny na střechu - ipa).

Děkujeme za finanční podporu výše uvedeného projektu.

Rok 2022

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Dne 13.1. 2021 byla podána žádost na Jihočeský kraj České Budějovice, o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2022, z dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu) v opatření č. 1: Rekonstrukce, opravy a obnova kluboven a základen, o finanční příspěvek ve výši 111.994,-Kč na nákup materiálu a služeb.

Závěr:

Projekt s názvem "Neinvestice=Nákup vybavení (podsadových stanů a sportovního vybavení pro děti) na táborovou základnu Dražičky" byl podpořen z dotace Jihočeského Krajského úřadu v Českých Budějovicích, z dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu) v opatření č. 1: Rekonstrukce, opravy a obnova kluboven a základen, v celkové výši 50.000,-Kč. Finanční příspěvek byl použit na nákup materiálu (podsadových stanů a dřeva na podlážky a dřevěné chodníčky).

Děkujeme za finanční podporu výše uvedeného projektu.

Tábor

Dne 29. 11. 2021 byla podána žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu města Tábora v dotačním programu DT 2 ML Program na podporu jednorázových akcí, zaměřených na děti a mládež pro rok 2022, o finanční příspěvek 30.000,-Kč na Letní tábor Dražičky.

Závěr:

V termínu 3. - 16. 7. 2022 se uskutečnil letní tábor v Dražičkách. Akce byla podpořena z dotace Města Tábor, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, z podpory projektu DT_2_ML Program na podporu jednorázových akcí, zaměřených na děti a mládež za rok 2022, ve výši 20.000,-Kč. Finanční příspěvek byl použit na nákup služeb letního tábora (doprava a pronájem).

Děkujeme za finanční podporu výše uvedeného projektu.

Rok 2021

Tábor

Dne 27.11. 2020 byla podána žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu města Tábora v dotačním programu DT 2 ML Program na podporu jednorázových akcí, zaměřených na děti a mládež pro rok 2021, o finanční příspěvek 20.000,-Kč na Letní tábor Dražičky.

Závěr:

V termínu 4. - 17.7. 2021 se uskutečnil letní tábor v Dražičkách. Akce byla podpořena z dotace Města Tábor odbor ŠMaT, z podpory projektu DT_2_ML jednorázové akce zaměřené na děti a mládež nejen na území Tábora ve výši 20.000,-Kč. Finanční příspěvek byl použit na nákup dřeva a na spotřebu služeb letního tábora.

Děkujeme za finanční podporu výše uvedeného projektu.

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Dne 13.1. 2021 byla podána žádost na Jihočeský kraj České Budějovice, o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2021, z dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu) v opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání, o finanční příspěvek ve výši 66.000,-Kč na nákup materiálu a služeb.

Závěr:

Projekt s názvem "Poznáváme, čteme, tvoříme a hrajeme si" byl podpořen z dotace Jihočeského Krajského úřadu v Českých Budějovicích, z dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu) v opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání, v celkové výši 20.000,-Kč. Finanční příspěvek byl použit na nákup materiálu.

Děkujeme za finanční podporu výše uvedeného projektu.

Rok 2020

Tábor

Dne 17.1.2020 byla podána žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu města Tábora na podporu jednorázových akcí zaměřených na děti a mládež pro rok 2020, o finanční příspěvek 20.000,-Kč na Letní tábor Dražičky.

Závěr:

V termínu 5-18.7.2020 se uskutečnil letní tábor v Dražičkách. Akce byla podpořena z dotace Města Tábor odbor ŠMaT, z podpory projektu DT_2_ML jednorázové akce zaměřené na děti a mládež nejen na území Tábora ve výši 20.000,-Kč. Finanční příspěvek byl použit na nákup nových podsadových stanů včetně konstrukcí, materiálu a služeb letního tábora.

Děkujeme za finanční podporu výše uvedeného projektu.

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Dne 6.1.2020 byla podána žádost na Krajský úřad České Budějovice, o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020, z dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu) v opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání, o finanční příspěvek ve výši 51.720,-Kč na nákup materiálu a služeb.

Závěr:

Projekt s názvem "Naučně poznávací exkurze" byl podpořen z dotace Jihočeského Krajského úřadu v Českých Budějovicích, z dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu) v opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání, v celkové výši 20.000,-Kč. Finanční příspěvek byl použit na nákup služeb a materiálu. Děkujeme za finanční podporu výše uvedeného projektu.

Rok 2019

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Dne 3.1.2019 byla podána žádost na Krajský úřad České Budějovice, o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2019, z dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží v opatření č. 1: Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení a kluboven a základen, o finanční příspěvek ve výši 59.475-Kč na nákup materiálu.

Závěr:

Projekt s názvem "Obnova táborového materiálu a vybavení táborové základny Dražičky" byl podpořen z neivestiční dotace Jihočeského Krajského úřadu v Českých Budějovicích, z dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží v opatření č. 1: Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení a kluboven a základen, v celkové výši 50.000,-Kč. Finanční příspěvek byl použit na nákup sedmi kusů podsadových stanů včetně konstrukce, na zakoupení motorové pily a dřeva/prkna na výrobu podlážek.

Děkujeme za finanční podporu.

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Dne 3.1.2019 byla podána žádost na Krajský úřad České Budějovice, o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2019, z dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží v opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání, o finanční příspěvek ve výši 22.664,-Kč na nákup materiálu a služeb.

Závěr:

Projekt s názvem Naučně poznávací exkurze byly podpořeny z dotace Jihočeského Krajského úřadu v Českých Budějovicích, z dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží v opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání, v celkové výši 20.000,-Kč. Finanční příspěvek byl použit na nákup služeb a materiálu.

Děkujeme za finanční podporu.

Dne 18.5. 2019 se uskutečnila akce exkurze Stezka korunami stromů na Lipně nad Vltavou. Akce byla podpořena z dotace EVVO Města Táborstrong> ve výši 5.000,-Kč. Příspěvek byl použit na dopravu a služby akce. Odkaz na celou reportáž zde

Dne 17.1. 2019 byla podána žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu města Tábora na podporu envinronmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2019, v podporované oblasti - volnočasový environmentální projekt pro děti a mládež, o finanční příspěvek ve výši 17.000,-Kč na dopravu a ostatní služby akce.

Rok 2018

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Dne 23. 3. 2018 byla podána žádost na Jihočeském kraji Krajský úřad České Budějovice, o poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT, 1.výzva pro rok 2018, o finanční příspěvek ve výši 127.400,-Kč na nákup materiálně-technického vybavení letního tábora v Dražičkách.

Závěr:

V termínu 1. - 14. 7. 2018 se uskutečnil letní tábor v Dražičkách. Akce byla podpořena z dotace Jihočeského Krajského úřadu v Českých Budějovicích v celkové výši 32.000,-Kč. Finanční příspěvek byl použit na nákup nových podsadových stanů včetně konstrukcí

  • dřevo na podlážky
  • nářadí
  • elektrocentrálu

Děkujeme za finanční podporu.

Dne 12.5. 2018 se uskutečnila akce Výlet do grafitového dolu a na observatoř Kleť. Akce byla podpořena z dotace EVVO Města Tábor ve výši 12.500,-Kč. Příspěvek byl použit na dopravu a služby akce.

Odkaz na celou reportáž zde

Děkujeme Městu Tábor za finanční podporu.


Dne 17.1. 2018 byla podána žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu města Tábora na podporu envinronmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2018, v podporované oblasti - volnočasový environmentální projekt pro děti a mládež, o finanční příspěvek ve výši 13.000,-Kč na dopravu a ostatní služby akce.