Dotace:

Rok 2018

Dne 17.1. 2018 byla podána žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu města Tábora na podporu envinronmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2018, v podporované oblasti - volnočasový environmentální projekt pro děti a mládež, o finanční příspěvek ve výši 13.000,-Kč na dopravu a ostatní služby akce.