Dotace:

Rok 2018

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Dne 23. 3. 2018 byla podána žádost na Jihočeském kraji Krajský úřad České Budějovice, o poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT, 1.výzva pro rok 2018, o finanční příspěvek ve výši 127.400,-Kč na nákup materiálně-technického vybavení letního tábora v Dražičkách.

Závěr:

V termínu 1. - 14. 7. 2018 se uskutečnil letní tábor v Dražičkách. Akce byla podpořena z dotace Jihočeského Krajského úřadu v Českých Budějovicích v celkové výši 32.000,-Kč. Finanční příspěvek byl použit na nákup nových podsadových stanů včetně konstrukcí

  • dřevo na podlážky
  • nářadí
  • elektrocentrálu

Děkujeme za finanční podporu.

Dne 12.5. 2018 se uskutečnila akce Výlet do grafitového dolu a na observatoř Kleť. Akce byla podpořena z dotace EVVO Města Tábor ve výši 12.500,-Kč. Příspěvek byl použit na dopravu a služby akce.

Odkaz na celou reportáž zde

Děkujeme Městu Tábor za finanční podporu.


Dne 17.1. 2018 byla podána žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu města Tábora na podporu envinronmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2018, v podporované oblasti - volnočasový environmentální projekt pro děti a mládež, o finanční příspěvek ve výši 13.000,-Kč na dopravu a ostatní služby akce.